Ďalší z prehreškov akú ma seminárna práca je porušenie citačné etiky, nemôžeme citovať dielo, ktoré sme nepoužili a naopak. Nepresná citácia je taky prehreškom, pretože keď nepresne citujeme je ťažké, alebo dokonca nemožné uvedený ý zdroj nájsť. Vynechanie, alebo zjednodušenie záveru diela, je skôr nedostatkom, ale vyhotovenú úlohu chcete mať bez nedostatkov, tak si ho uvádzate. Záverečná kapitola je síce formalita, ktorú len zhodnotíte svoju úlohu, aj keď sme všetky podstatné závery už uviedli. Dopredu by ste mali vedieť, že každý kto bude mať Vaše dielo v ruke, ho nebude čítať celé.

Najdôležitejšie je záver

Tak ako my si chceme zjednodušovať úlohy, tak aj ďalším ľuďom stačí len rôzne časti, ktorú ma seminárna práca, a práve záver je to čo každý požaduje a z čoho sa dozvie najviac. Čím je menej textu v závere, tým nám môže učiteľ dávať viac otázok ohľadne tém. Je lepšie venovať závere dosť času. V poslednej rade môže byť chybou krátky rozsah zadanej úlohy. Keď sa počet strán blíži minimálnej dĺžke diplomovky, môže sa naskytnúť podozrenie, že dĺžka úlohy nie je rozsahovo v poriadku z hľadiska dodržania normostrán.