V niektorých prípadoch umožňuje zákon, aby sa obchodná spoločnosť dala zrušiť aj bez procesu likvidácie, ktorý je inak potrebný. Najčastejšie je to prípad toho, keď daná spoločnosť nemá žiaden majetok, vtedy sa dá pohodlne zrušiť aj bez likvidácie. Ďalšie prípady tejto možnosti sú: keď prechádza základné imanie na právneho nástupcu, alebo sa spoločnosť dobrovoľne ruší splynutím, zlúčením alebo rozdelením. V týchto prípadoch sa dá zrušiť spoločnosť dobrovoľne. Dobrovoľné zrušenie spoločnosti je iný termín pre zrušenie spoločnosti bez likvidácie.

právnik

Pokiaľ sa však chcete od administratívy a byrokracie oslobodiť, skúste sa obrátiť na špecializovanú firmu, ktorá za vás vašu spoločnosť zruší. Je to pohodlné a rýchle. Stačí si prezrieť tento konkrétny link: zrušenie spoločnosti bez likvidácie https://ezmluva.sk/zmluvy/navrh-na-zrusenie-spolocnosti-bez-likvidacie. Nájdete tam okrem kontaktu sa špecializovanú firmu aj vzor podobnej zmluvy, ktorou by sa spoločnosť takto dala zrušiť.

Akonáhle však vaša spoločnosť vlastní akýkoľvek majetok, už musí prejsť procesmi likvidácie až k výmazu z obchodného registra. I tu vám pomôžu odborníci, ak si na to netrúfate sami.

podpisovanie

S mnohými právnymi úkonmi pri zakladaní a rušení firiem nám vedia takéto špecializované firmy pomôcť. https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/571/ako-pomoct-dietatu-v-zlepsovani-jeho-pozornosti Istota, že všetko prebehne nanajvýš správne, a to najmä z právneho hľadiska je na nezaplatenie. Nikto nechce mať zbytočné opletačky a komplikácie, čo sa týka právnych úkonov a tak je to vždy možnosť, ako si nechať jednoducho a rýchlo pomôcť.

Vedia pre vás zariadiť rôzne veci napríklad aj rozšíriť predmety podnikania a podobne. Stačí si prezrieť portfólio služieb na ich webovej stránke, aby ste vedeli, na koho a v akých prípadoch sa obrátiť. Ezmluva.sk je jednou z takto špecializovaných firiem, ktorá pre vás vybaví a zariadiť rôzne podobné právne úkony a procesy.