Začínajúci podnikateľ pri štarte svojho podnikania má množstvo otázok vzťahujúcich sa na jeho obchodnú činnosť. Zhromažďuje informácie o možnosti kúpy spoločnosti, o možnosti vytvorenia novej spoločnosti ako aj o tom, ako to je vlastne s platením dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty.

Platenie dane z pridanej hodnoty vyplýva zo zákona. Celú problematiku zahŕňa konkrétne zákon o dani z pridanej hodnoty. Platenie dph je povinné pri dosiahnutí určitej zákonom stanovenej hodnoty obratu v určitej lehote pri podnikateľskej činnosti. V druhom prípade je platba dph dobrovoľná. To znamená, keď to zákon neustanovuje, podnikateľsky činná osoba sa môže pre platbu dph rozhodnúť z určitých dôvodov a platba dph je v tomto prípade dobrovoľná. Zaregistrovať sa ako platca dane z pridanej hodnoty môžete, aj keď momentálne nevykonávate podnikateľskú činnosť, ale dokážete podložiť doklady o predpokladaných obchodoch v budúcnosti. Registráciu vykonáva daňový úrad, ktorý v prípade kladného vybavenia vydáva osvedčenie a identifikačné číslo pre daň, tzv. IČ DPH.

podnikanie

Typy spoločností na predaj

Spoločnosti s históriou sú také, ktoré už vykonávali podnikateľskú činnosť, zanikli a ukončili podnikateľskú činnosť, takže boli účtovne vyčíslené a ich výhodou je napr. možnosť uplatniť stratu z predchádzajúcich rokov. K spoločnostiam na predaj patria aj stále podnikajúce spoločnosti, ktoré sú aktívne, to znamená, že sa predáva fungujúca spoločnosť, vrátane zamestnancov, majetku, know how, dobrého mena na trhu a pod. Do tretej skupiny spoločností na predaj sa radia ready made spoločnosti, ktoré nikdy nevykonávali podnikateľskú činnosť a boli vytvorené práve za účelom predaja. Ich výhodou je okrem iného možnosť podnikania ihneď, bez čakania na vybavenie a doručenie potrebných zmlúv a ostatných písomností.

management

Predaj sro s dph je predaj spoločnosti, ktorá je prihlásená na daňovom úrade, má priradené identifikačné číslo, je zaregistrovaná v Obchodnom a Živnostenskom registri. Pri predaji sro s dph sa pôvodný vlastník písomne zaväzuje, že má splnené všetky daňové povinnosti. Novým vlastníkom je umožnené meniť a rozširovať údaje o spoločnosti do Obchodného registra. Kúpa sro s dph je príležitosť pre začínajúcich, ale aj pre skúsených podnikateľov, ktorí nemajú časovú rezervu na vybavovanie celkového chodu začínajúcej spoločnosti.