Vlastníte rodinnú farmu a chcete sa priblížiť poľnohospodárskej činnosti v Maďarsku, kde prosperuje viac ako tristopäťdesiat tisíc rodinných fariem? Prečo nie, je to veľmi záslužné, pretože ovocie a zelenina vypestované v tuzemsku prinášajú peniaze okrem vám aj do štátneho rozpočtu, a pokiaľ s nimi vláda dobre hospodári (bohužiaľ to tak neplatí vždy a všade), zlepšuje sa tým život obyvateľov celého Slovenska.

úroda ovocia

Farmári potrebujú k svojej činnosti celý rad vecí, počnúc poľnohospodárskou technikou, hnojivami či postrekmi, hoci prírodnými, a končiac skladovacími a prepravnými nádobami. A práve u nich by sme sa mohli na okamih zastaviť.

ovocie v tržnici

Euro prepravky – kedysi sa poľnohospodárske komodity skladovali a prepravovali prevažne vo výrobkoch z dreva, išlo o drevené debny z nehobľovaného reziva, s veľmi obmedzenou životnosťou. Debny sa pri vyššej záťaži čoskoro rozpadli a veľký problém nastával v okamihu, keď bolo treba vyskladať na seba väčšie množstvo prepraviek, naplnených až po okraj jablkami, melónmi, broskyňami či jahodami. Akonáhle ste do stohu debien vrazili neopatrne rukou, celý sa rozkymácal a následne zrútil. Aby ste nemuseli zbytočne prichádzať o svoju pracne vypestovanú úrodu, využite radšej plastové euro prepravky, s ktorými je tento proces jednoduchší a bezpečnejší.

Plastový sud – každý poľnohospodár či súkromný farmár, ak je rozumný, sa snaží hospodáriť s vodou, a využíva na zálievku na záhonoch a v sadoch aj vodu dažďovú. Jemať dažďovú vodu je teda veľmi hospodárne a vypláca sa mať k dispozícii dostatočný počet plastových sudov, ktoré je možné navzájom prepojiť sústavou hadíc, a mať tak k dispozícii pomerne veľké množstvo vody zadarmo. Načo míňať zbytočne peniaze tam, kde to nie je vyslovene nutné? Aj úspora za náklady na vodu sa počíta, najmä dnes, keď idú ceny všetkých komodít nahor, a ľudia sú nútení oveľa lepšie hospodáriť, než predtým.