Počas obývania vašej nehnuteľnosti sa môžu objaviť viaceré problémy. Od tých najjednoduchších, ako je napríklad vypálenie žiarovky, až po komplikovanejšie, ako opadávanie omietky. Takéto komplikovanejšie problémy nám vedia poriadne skomplikovať život. Okrem toho je častokrát realitou, že takýto problém nie sme schopní vyriešiť či opraviť sami. Do tejto kategórie komplikovanejších problémov patrí aj upchanie potrubia. Potrubie či kanalizácia je súčasťou takmer každej budovy. Akonáhle sa v budove nachádza umývadlo, prívod vody či toaleta, je isté, že niekde sa nachádzajú aj potrubia.

umývadlo v kuchyni

Pri ich každodennom používaní sa postupom času upchávajú. Ako? Na steny jednotlivých odpadových potrubí sa usádza mastnota a špina, ktorá pochádza z domácnosti. Množstvo ľudí aj v dnešnej dobe ešte stále nevie, že niektoré odpadové látky jednoducho do odtoku nepatria. Medzi takéto látky radíme napríklad kuchynský olej, ktorý sa využíva na vyprážanie. Kvôli týmto mastnotám sa potrubie pomaly upcháva. Takéto upchatie potrubí sa prejaví ako pomalé odtekanie z odtokov či nepríjemný zápach. Ak tento problém zanedbáte, môže sa stať, že voda z kanalizácie vyrazí cez odtok späť do domu.

čistenie potrubia

Preto by ste mali dbať na prevenciu. Medzi preventívne kroky, ktorými sa viete vyhnúť upchatému potrubiu, je jeho pravidelná údržba. Takáto údržba sa nazýva krtkovanie. Je to elektromechanické alebo vysokotlakové čistenie, ktoré vytlačí mastnotu a špinu z potrubí. Vďaka oceľovej strune, ktorá sa vloží do potrubia, sa nečistoty odstránia z potrubia. Službu krtkovania vám ponúkame my v našej firme AB – krtkovanie. V našej firme vám ponúkame tie najlepšie ceny bez skrytých poplatkov. Neúčtujeme si dopravu a cena je rovnaká pre všetky mestá. Konkrétna cena za krtkovanie v Bratislave závisí od druhu a náročnosti čistenia, ktoré bude vaše potrubie potrebovať.